پی سی بی

  • پی سی بی ها معمولا از چندین مدل و طرح های مختلف تولید و طراحی میشوند , پی سی بی ها ال ای دی خطی به صورت نوار یک متری می باشد به عرض های 3.3 میلی متر و 1.1 میلی متر. تراکم هر یکی از پی سی بی ها به ترتیب 12 ال ای دی,18 ال ای دی,24 ال ای دی و 36 ال ای دی می باشد. پی سی بی استار ال ای دی از وات های مختلف استفاده میشود. پی سی بی ها ال ای دی معمولا با آلومینیوم تولید می شود و به صورت سری ال ای دی ها قرار میگیرند. پی سی بی ها ال ای دی را در والواشر ها و در پروژکتور ها برای تولید چراغ های نوری بکار می رود.
    9999988776666
    تماس با مدیریت