• هیربد بلک لایت از سال 85 تا به امروز با سابقه ای بسیار

      طولانی در عرصه واردات محصولات بلک لایت و تزئین و اجرای مراسم ها و جشن های شما قدم برداشته است

      و همچنین گروه هیربدبلک لایت در زمینه لوازم صوتی و تصویری و برگزاری مراسم های مختلف همیشه پیشرو بوده و با ارائه

      محصولات صوت و تصویر هم به صورت اجاره و خرید سرآمد بقیه فروشگاه ها بوده و هست.