اجاره و فروش فلش نورپردازی

  • از فلش نورپردازی میتوان برای مهمانی ها و

    سایر مراسم مختلف برای ایجاد فضایی زیباتر استفاده کرد و

    می تواند در کنار سایر تجهیزات نورپردازی

    مانند دستگاه مه ساز ، لیزر ، پکیج های صوتی و … مورد استفاده قرار گیرد.

9999988776666
تماس با مدیریت